ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΠΑΓΟΣ GOLD PACK 200τεμ.
2) ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 37/08-03-2022
ΑΔΑ 6ΨΦΝΟΡ1Π-9Γ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear