ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΕΙΔΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 51/21ΕΠ/2021
ΑΔΑ ΨΜΟΕΟΡ1Π-ΚΡΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear