ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 51/21/2021
ΑΔΑ ΨΟ1ΕΟΡ1Π-ΔΘΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear