Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 150/02-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 150/02-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FIBER-OPTIC ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,5 ΜΜ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ 6.500ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ RUSCH TOY EKAB ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 3 ΤΕΜ :3
2.ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FIBER-OPTIC ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,5 ΜΜ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ 6.500ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ RUSCH TOY EKAB ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 4 ΤΕΜ :3
3. ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FIBER-OPTIC ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4,5 ΜΜ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ 6.500ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ RUSCH TOY EKAB ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 5 ΤΕΜ :8
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 150/2023
ΑΔΑ 9Λ1ΝΟΡ1Π-ΧΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear