ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΝΟΡΑΙΑ ΚΟΝΤΑ - ΖΕΥΓΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΣΥΝ. 6/11-02-2021/2021
ΑΔΑ 632ΞΟΡ1Π-4Ξ0
ΑΔΑΜ 21PROC008177230
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear