Προμήθεια υγειονομικού υλικου ΑΕ 145/01-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικου ΑΕ 145/01-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 148-1 ΤΕΜ 30
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 145/2023
ΑΔΑ 6Υ1ΧΟΡ1Π-ΓΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear