ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Μάσκα μη επανεισπνοής Ενηλίκων με ασκό τεμ. 150
2. Μάσκα μη επανεισπνοής Παίδων με ασκό τεμ. 50
3. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 5 τεμ. 10
4. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 5,5 τεμ. 10
5. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 6 τεμ. 10
6. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 6,5 τεμ. 10
7. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 7 τεμ. 20
8. Ενδοτραχειακός σωλήνας Νο 8 τεμ. 20
Αριθμός Εντολής 93/05-08-2020
ΑΔΑ 6504ΟΡ1Π-ΧΘΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear