Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 137/04-02-21 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΑΕ 137/04-02-21

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΝΑΥΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεμ:10.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 137/2021
ΑΔΑ 9ΟΦΣΟΡ1Π-0Υ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear