Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 130/23-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 130/23-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ (BOUGIE ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ) ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 130/2023
ΑΔΑ 6Θ1ΦΟΡ1Π-2ΣΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear