Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 127/21-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού ΑΕ 127/21-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΤΥΛΕΟΙ-ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ -ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 10.ΤΕΜ 20
2.ΣΤΥΛΕΟΙ-ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ -ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 14 ΤΕΜ 20
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 127/2023
ΑΔΑ 9ΓΙΡΟΡ1Π-8ΘΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear