ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 45/20/2020
ΑΔΑ 97Ο7ΟΡ1Π-5Η3
ΑΔΑΜ 20PROC006489842
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020 - Ωρα 11.00 π.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear