ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Φορητή φιάλη Ο2 , με ενσωματωμένο ροόμετρο, χωρητικότητας 3lt ΤΕΜΑΧΙΑ 13
Αριθμός Εντολής 165/31-07-2020
ΑΔΑ ΩΑΒΟΟΡ1Π-ΛΕΧ
ΑΔΑΜ 20REQ007134424
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear