ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 54Τ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 54Τ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 54Τ
Αριθμός Εντολής 54Τ/17-11-2021
ΑΔΑ 6ΡΚΜΟΡ1Π-5ΝΦ
ΑΔΑΜ 21REQ009595203
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear