ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 4,5
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 5
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 6,5
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 7
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 7,5
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 8
Αριθμός Εντολής 11/22-01-2019
ΑΔΑ 673ΠΟΡ1Π-947
ΑΔΑΜ 19PROC004691839
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear