ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ X-LARGE τεμ. 130.000
2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM τεμ. 20.000
3. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΡΙΩΝ –ΔΕΡΜΑΤΟΣ 1L τεμ.300
4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L τεμ.100
Αριθμός Εντολής 31/13-03-2020
ΑΔΑ 6ΘΔΞΟΡ1Π-ΛΝΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear