ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
Αριθμός Εντολής 45ΗΛ/07-10-2019
ΑΔΑ ΩΘΠΑΟΡ1Π-ΔΗΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear