ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 613/2023
ΑΔΑ 949ΚΟΡ1Π-ΓΧΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear