ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΓΡΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ 4 ton . ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ : ΚΗΗ-7559 ,ΚΗΙ-9925 ,ΚΗΙ-9992, ΚΗΗ-1049,ΚΗΙ-6797 . ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ : ΚΗΗ-7779 ΕΚΑΒ ΘΗΡΑΣ : ΚΗΗ-7563
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 114/2019
ΑΔΑ Ψ7ΒΙΟΡ1Π-ΖΟ2
ΑΔΑΜ 19PROC005103187
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear