Προμήθεια Υδραυλικά Υλικά – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υδραυλικά Υλικά

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υδραυλικά Υλικά
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4555/2018
ΑΔΑ 7ΔΖΘΟΡ1Π-ΓΤΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-07-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear