Προμήθεια υδατώδους διαλύματος ουρίας ( ADBLUE ) για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υδατώδους διαλύματος ουρίας ( ADBLUE ) για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ( ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ -7559, ΚΗΗ – 7563 ΚΑΙ ΚΗΗ – 7779 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 133/2018
ΑΔΑ ΩΨ6ΝΟΡ1Π-ΔΗΤ
ΑΔΑΜ 18PROC003565430
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear