ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 10χιλ (κρύσταλλο) ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 133/04-06-2019
ΑΔΑ ΨΝΥΑΟΡ1Π-ΓΝΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear