Προμήθεια υαλοκαθαριστήρων για τα ασθενοφόρα και το επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

Προμήθεια υαλοκαθαριστήρων για τα ασθενοφόρα και το επιβατικό όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 61/2017
ΑΔΑ ΩΩΛ3ΟΡ1Π-81Γ
ΑΔΑΜ 17PROC006299212
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 13 | Σήμερα: 1
Bear