ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΣΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΣΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΣΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Αριθμός Εντολής 169/24-06-2020
ΑΔΑ 69ΦΗΟΡ1Π-Ξ3Υ
ΑΔΑΜ 20PROC006934956
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear