Προμήθεια βολάν συμπλέκτη (BPC) για ασθ/ρο ΕΚΑΒ Λάρισας VW T5 Transporter Diesel – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια βολάν συμπλέκτη (BPC) για ασθ/ρο ΕΚΑΒ Λάρισας VW T5 Transporter Diesel

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Κωδικός Εργοστασίου ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΒΟΛΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (BPC) – 070105266P 2 2.323,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2 2.323,76 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5735/2015
ΑΔΑ ΨΟ9ΞΟΡ1Π-ΧΙΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear