ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CITROEN JUMPER KHI-6375 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CITROEN JUMPER KHI-6375 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CITROEN JUMPER KHI-6375 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Εντολής 214/18-10-2019
ΑΔΑ 6ΗΦΟΟΡ1Π-ΕΦΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005743578
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear