ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 18Λ/2018
ΑΔΑ 6ΝΨΠΟΡ1Π-ΤΩΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-06-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear