ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Μέγεθος 32Χ42 640 σελ. 1τεμ.
2) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ Μέγεθος 26Χ36 ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΙ 1.050τεμ.
Αριθμός Εντολής 89/29-03-2018
ΑΔΑ 6Ψ02ΟΡ1Π-840
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear