ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Μέγεθος (32Χ42) 640 σελ. 1τεμ.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Μέγεθος (32Χ42) 300 σελ. 1τεμ.
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Μέγεθος (34Χ44) 640 σελ. 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 498/25-09-2017
ΑΔΑ 7ΚΝ1ΟΡ1Π-9ΙΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear