ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (32εκ Χ 42εκ) 640 σελ. 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 24/16-02-2022
ΑΔΑ ΨΝΓΟΟΡ1Π-ΧΒ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2022 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear