ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (32Χ42) 640 σελ. 1τεμ.
2) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (32Χ42) 300 σελ. 1τεμ.
3) ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (34Χ44) 640 σελ. 3τεμ.
Αριθμός Εντολής 113/27-07-2021
ΑΔΑ 6276ΟΡ1Π-Σ25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear