ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (32εκ Χ 42εκ) 640 σελ. 2τεμ.
2) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (32εκ Χ 42εκ) 300 σελ. 1τεμ.
Αριθμός Εντολής 14/08-02-2023
ΑΔΑ ΨΕΑ6ΟΡ1Π-ΛΑΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear