ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 94/18-06-2018
ΑΔΑ 6ΖΔΜΟΡ1Π-ΓΜΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear