ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (PROJECTOR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή CPV: 38652120-7 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Αριθμός Εντολής 167/19-10-2021
ΑΔΑ ΨΡΝΡΟΡ1Π-Ζ60
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear