ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)
2) ΟΘΟΝΗ ΠΟΡΒΟΛΗΣ ΓΙΑ PROJECTOR
3) ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
4) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ
Αριθμός Εντολής 121/24-11-2022
ΑΔΑ 63ΔΒΟΡ1Π-ΖΟ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear