ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ (4ΠΟΛΙΚΟΥ) ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ (4ΠΟΛΙΚΟΥ) ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ (4ΠΟΛΙΚΟΥ) ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 57/16/2/2017
ΑΔΑ 6ΔΒΙΟΡ1Π-ΦΚΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear