ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή UPS LINE-Interactive ≥ 850VA, Output: 2 x schuko
Αριθμός Εντολής 68/07-03-2018
ΑΔΑ 6ΝΒΔΟΡ1Π-ΙΘΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear