Προμήθεια Ups line – interactive ≥ 850VA – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ups line – interactive ≥ 850VA

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Ups line – interactive ≥ 850VA
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4293/2017
ΑΔΑ ΩΘΖΓΟΡ1Π-ΨΒ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear