ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή UPS LINE INTERACTIVE ≥850 VA 6τεμ.
Αριθμός Εντολής 4/07-01-2021
ΑΔΑ ΩΣΩΞΟΡ1Π-ΦΛ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear