ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή UPS 2KVA ΓΙΑ ΤΟN ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ 112
Online διπλής μετατροπής tower UPS με οθόνη LCD, βαθμό απόδοσης >88% για φορτία 2000VA/1800W και θύρες RS232, USB και EPO
Αριθμός Εντολής 198/31-10-2019
ΑΔΑ 6ΜΓΣΟΡ1Π-Ι3Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear