Προμήθεια τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ – 1300 ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ – 1300 ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια τζαμιού πίσω δεξιάς πόρτας ασθενοφόρου οχήματος ΚΗΗ – 1300 ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ (Μαζί με ΣΕΤ Κόλλες και πραιμερ και λάστιχο στεγανοποίησης)
Αριθμός Εντολής 133/28-05-2020
ΑΔΑ ΩΨΠ8ΟΡ1Π-ΟΡ4
ΑΔΑΜ 20PROC006805081
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear