Προμήθεια τζαμιού αμμοβολής πλαϊνής συρόμενης πόρτας για το ΚΗΟ 5283 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια τζαμιού αμμοβολής πλαϊνής συρόμενης πόρτας για το ΚΗΟ 5283 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΠΛΑΪΝΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5283 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 169/2019
ΑΔΑ ΨΦΜΥΟΡ1Π-ΔΞ7
ΑΔΑΜ 19PROC005558384
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear