ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
Αριθμός Εντολής Γ18/08-05-2019
ΑΔΑ 7ΖΠ4ΟΡ1Π-61Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear