ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ VHF UHF

Αριθμός Εντολής 17/30-01-2018
ΑΔΑ Ω1ΣΔΟΡ1Π-0Ξ7
ΑΔΑΜ 18PROC002669975
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear