ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2825/2017
ΑΔΑ Ψ6ΚΛΟΡ1Π-3ΤΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear