ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ73/22-10-2020
ΑΔΑ ΨΩΟ3ΟΡ1Π-9ΕΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear