ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ (Switching 230V AC/13,6VDC-14A) 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 234/08-10-2018
ΑΔΑ Ψ7ΚΚΟΡ1Π-ΖΑ4
ΑΔΑΜ 18PROC003832376
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear