ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ισχαιμοπερίδεση) 40τεμ.
Αριθμός Εντολής 55/20-02-2020
ΑΔΑ ΩΚΖΒΟΡ1Π-Ω17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear