ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) 20τεμ.
Αριθμός Εντολής 31/04-03-2022
ΑΔΑ 9Β80ΟΡ1Π-ΧΕΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear