ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/24-5-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/24-5-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΙΣΧΑΙΜΟΠΕΡΙΔΕΣΗ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β20/24-5-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β20/2017
ΑΔΑ 68ΒΔΟΡ1Π-Ο7Ε
ΑΔΑΜ 17PROC006264339
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear