ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ισχαιμοπερίδεση) 40τεμ.
Αριθμός Εντολής 55/20-02-2020
ΑΔΑ 6Τ8ΕΟΡ1Π-ΙΡ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear